Doprava ZADARMO od 75 EUR (SK a CZ)

Súťaž o Odvodňovač Queen a krásny pobyt s Pinky Protein

Ahoj dievčatá!

Tak toto tu ešte nebolo! 3 z Vás môžu vyhrať pobyt až pre 6 osôb v Prahe v nádhernej rezidencii CASA ITALIA + Odvodňovač QUEEN na 3 mesiace úplne ZADARMO!

Ako na to?
1) Sleduj náš instagram @pinkyprotein
2) Daj "Like" na príspevok, ktorý nájdeš na https://www.instagram.com/p/CSEic0HrzIT/
3) Označ kamošky / kamoše, ktoré v prípade výhry vezmeš so sebou a rovno nám napíš, ako si 2 noci užijete! 

Viac k pravidlám nájdeš nižšie:

I.
Usporiadateľ súťaže

1. Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť EvaQua sro, IČO: 075 917 72, so sídlom Praha Karlín, Křižíkova 393/73, PSČ 186 00, zapísaná v obchodným registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložke 303718 (ďalej len "Usporiadateľ ").

 

II.
Termín a miesto konania súťaže

1. Súťaž prebieha na instagramovém účte @pinkyprotein od 02. 08. 2021 do 15. 08. 2021. Po ukončení súťaže bude pristúpené k žrebovaniu o nepeňažné výhry Usporiadateľa.
2. Do súťaže sa môžu zapojiť iba osoby žijúce na území Českej a Slovenskej republiky a ktorí sú odberateľmi instagramového účtu @pinkyprotein (ďalej len "Účastník"). Účastník sa musí zúčastniť súťaže splnením podmienok uvedených u súťažného postu.

 

III.
Priebeh žrebovaní

1. Žrebovanie bude prebiehať 16. 08. 2021 tak, že zo všetkých súťažiacich spĺňajúce súťažné podmienky budú náhodne vyžrebovaní 3 výhercovia.
2. Výsledky žrebovania budú vyvesené na instagramovém účte @pinkyprotein a na internetových stránkach www.pinkyprotein.cz a www.pinkyprotein.sk a to nasledujúci pracovný deň po žrebovaní.
3. Každá jednotlivá výhra v súťaži obsahuje: Ubytovanie na 2 noci až pre 6 osôb (Residence Casa Italia) + 3x "Odvodňovač QUEEN inspired by Queen Plačková"

 

IV.
Spoločné ustanovenia

1. Z účasti v súťaži sú vylúčené všetky osoby podieľajúce sa na príprave tejto súťaže, ďalej zamestnanci Usporiadateľa, a to vrátane osôb im blízkych.
2. Zapojením sa do súťaže Usporiadateľa vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
3. Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že v súvislosti s touto súťažou nedochádza k spracovaniu osobných údajov o súťažiacich podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov.
4. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti. Usporiadatelia si vyhradzujú právo rozhodovať na základe žrebovania s konečnou platnosťou o výhercoch.
5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže zmeniť, prípadne upraviť po celý čas jeho trvania, zmeniť skladbu cien alebo ich hodnotu, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a bez stanovenia náhrady. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetových stránkach www.pinkyprotein.cz a www.pinkyprotein.sk.

 

Úplné pravidlá súťaže sú k dispozícii na www.pinkyprotein.cz a www.pinkyprotein.sk.

 

V Prahe 2. augusta 2021